СВЕЖИ ПРОИЗВОДСТВА ОТ ЦЯЛО СВЕТА

КОЛЕКЦИЯТА AVADA

„Когато думите станат неясни, ще се фокусирам със снимки. Когато образите станат неадекватни, ще се задоволя с тишината.“
АНСЕЛ АДАМС
„Имате само вие и вашият фотоапарат. Ограниченията във вашата фотография са във вас самите, защото това, което виждаме, е това, което сме ние.“
ЕРНСТ ХААС
„Черно и бяло са цветовете на фотографията. Те символизират алтернативите на надеждата и отчаянието, на които е подложено човечеството.“
ROBERT FRANK